Питання для обговорення:

  1. Професійна орієнтація та кар’єрне консультування: сучасні виклики.
  2. Науково-методичне, інформаційне й нормативно-правове забезпечення професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді.
  3. Професійна орієнтація та кар’єрне консультування учнів середніх загальноосвітніх закладів.
  4. Консультування з професійної кар’єри учнів закладів професійної освіти.
  5. Вітчизняний і зарубіжний досвід консультування з професійної кар’єри та професійної орієнтації учнівської молоді.
  6. Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців, закладів освіти й інститутів громадянського суспільства у кар’єрному консультуванні та професійній орієнтації учнівської молоді.