Робота семінару присвячена таким проблемам:

  • розвиток дослідницької компетентності молодих науковців – основа підвищення якості науково-дослідної діяльності;
  • теоретико-методологічні засади розвитку дослідницької компетентності молодих науковців;
  • наукове і методичне забезпечення розвитку дослідницької компетентності молодих науковців;
  • організаційні і педагогічні умови розвитку дослідницької компетентності молодих науковців;
  • досвід розвитку дослідницької компетентності молодих науковців;
  • зарубіжний досвід підготовки докторів філософії