Питання для обговорення:

  • співпраця професійно-технічного навчального закладу з роботодавцями;
  • взаємодія професійної освіти та виробничого середовища у формуванні професійної та соціальної компетентності робітника;
  • роль соціального партнерства у підвищенні якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників;
  • соціалізація особистості через розвиток практичних навичок ліцеїстів;
  • профорієнтаційний супровід професійного самовизначення старшокласників в умовах професійного консультування;
  • інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в сучасних умовах.