До участі у семінарі запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, вищих навчальних закладів, працівники науково-методичних центрів та методкабінетів, аспіранти, докторанти, представники державних інституцій та громадських організацій, роботодавці та всі, хто прагне ефективно розв’язувати проблеми професійної орієнтації та кар’єрного розвитку учнівської молоді в умовах ринкової економіки і бажає обмінятися своїм досвідом за темою семінару.

Проблематика семінару

  1. Стан та проблеми професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді.
  2. Наукове, організаційно-педагогічне, інформаційне та нормативно-правове забезпечення професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді.
  3. Консультування з професійної кар’єри учнів закладів професійної освіти.
  4. Вітчизняний і зарубіжний досвід створення та функціонування Центрів консультування з професійної кар’єри.
  5. Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців, закладів освіти й інститутів громадянського суспільства у кар’єрному консультуванні та професійній орієнтації учнівської молоді.