Ця категорія призначена для надання учасникам тренінгу можливостей набутя практичного досвіду зі створення дистанційних курсів.