Новини СДН

Вебінар «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід»

Базелюк Олександр -

Вебінар «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід»

Четвер, 21 Червень 2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у вебінарі «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід», який відбудеться 21 червня 2018 року на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (http://e-learning.org.ua/).

До участі запрошуються наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, керівники та педагогічні працівники вищих, професійно-технічних навчальних закладів, навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, коледжів, технікумів, інститутів післядипломної освіти, а також усі, хто прагне вдосконалити зміст професійної освіти і навчання та бажає обмінятися досвідом за темою конференції.

Початок роботи о 1200 год.

Робоча мова: українська.

 

Питання для обговорення:

  1. Інновації в управлінні закладами професійної (професійно-технічної) освіти.
  2. Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі: ефекти використання.
  3. Проблеми та перспективи розвитку професійно-технічних навчальних закладів України в контексті забезпечення інноваційності та якості навчання.
  4. Інновації у підготовці педагогів професійного навчання.

Для участі у вебінарі необхідно до 15 червня 2018 року заповнити онлайн-заявку, яка знаходиться за адресою:

https://docs.google.com/forms/d/1nAzs8h29vRSJIqSyEQxKR2HC487FSgWvNEQx0C5iIlw/viewform?edit_requested=true

Завчасно перевірте, чи зареєстровані Ви в системі дистанційного навчання ІПТО НАПН України (http://e-learning.org.ua/login/signup.php). Інструкція з реєстрації знаходиться на сайті системи та на сторінці конференції. Тестове підключення буде доступне 18 червня 2018 року з 1500 до 1700 год.

Пряме посилання на вебінар:

http://e-learning.org.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1116

 

Контактна інформація:


Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України,

Бородієнко Олександра Володимирівна, тел. моб. (050) 198 50 92,

Старі теми...


Курси


Доступні курси

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ПЕДАГОГІЧНІЙ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ПЕДАГОГІЧНІЙ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І НАУКОВОМЕТРИЧНІ БАЗИ  ДАН

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І НАУКОВОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАН

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

Культура українського наукового мовлення

Культура українського наукового мовлення

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Форма навчання – денна/заочна Семестр – 3
Кількість кредитів ECTS – 2
Форма підсумкового контролю – залік Мова викладання – українська

ПСИХОДІАГНОСТИКА У НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПСИХОДІАГНОСТИКА У НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ПСИХОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ПСИХОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Рівень програми: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти Форма навчання: очна/заочна
Інститут: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Форма навчання – денна/заочна Семестр – 1; 2
Кількість кредитів ECTS – 2
Форма підсумкового контролю – залік Мова викладання – українська

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ІМІДЖЕОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІМІДЖЕОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

СУЧАСНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ

СУЧАСНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: обов’язкова

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

КОНСУЛЬТУВАННЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

КОНСУЛЬТУВАННЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти Тип дисципліни: вибіркова

 

Практика організації самостійної роботи здобувачів освіти дистанційними засобами

Практика організації самостійної роботи здобувачів освіти дистанційними засобами

Дистанційний курс відновлено для виконання практичних завдань в рамках вебінару https://bit.ly/3eUrNfY